Iskolakertek forradalma - Sopronban jártunk a TIT Kertészeti Szabadegyetemen

„Iskolakertek forradalma” címmel lett meghirdetve Sopronban a TIT Kertészeti Szabadegyetem legutóbbi programja, melyre a Castanea Egyesület meghívta az Iskolakertekért Alapítványt, hogy a soproni iskolakertek indításának is lendületet adjon. Az eseménynek az Erdészeti Szakközépiskola díszterme adott helyet, aminek köszönhetően sok erdész növendék is megjelenhetett a színen.

Dr. Halbritter András Albert, biológus (NyME-AK oktatási dékánhelyettese) egy világkörüli iskolakerti időutazásra hívta meg a jelenlévőket, bemutatva az iskolák körüli kertek létrejöttének fénykorát majd hanyatlását az iparszerű mezőgazdálkodás elterjedésével, valamint a jelenlegi új igényeket az iskolakertek újraindítására a globális környezeti problémák felismerése után. Az iskolakertek reneszánszukat élik világszerte, derült ki az előadásból, mely körbevezetett mindenkit számos ország (Anglia, Amerika, Kuba, stb.) számos iskolakerti jó példáját szemünk elé hozva.

A jó példákkal Magyarország sem marad el, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán már kötelezően választható szakirányos tárgyként szerepel az iskolakert képzés 2013 óta. Így a végzős tanítóktól már nem lesz idegen az iskolakertben folytatható ökológiai szemléletformáló környezeti nevelés. A tanítóképzésből elindult pozitív változás mára már 5 működő iskolakertet hívott életre Győr városában.

Mátyás Izolda hírt adott az Iskolakertekért Alapítvány által összefogott Iskolakert-hálózatról, ami jelenleg 65 tagot tömörít, magyarországi iskolakert-kezdeményezéseket kötve össze az egész ország területéről. Az Alapítvány az iskolakert fogalmát tágan értelmezi, ugyanis iskolakertnek tekint minden olyan kertet, ahol gyerekekkel rendszeresen, tevékenyen, értelmező figyelmes jelenléttel foglalkoznak, akár az iskola keretein belül valósul meg, akár azon kívül. Az Iskolakert-hálózat jógyakorlataival szemléltetve látható volt, hogy milyen sokoldalú célok megvalósítását tudja szolgálni egy iskolakert: oktatás-termelés-tehetség gondozás-környezeti nevelés-hagyományőrzés-művészeti nevelés-terápia-stb mind teret kaphat az iskolakertben. A legtöbb esetben ezen célok párhuzamosan valósulnak meg, a hangsúly mindig aszerint változik, hogy az adott iskolában, térségben mire van a legnagyobb szükség.

Az előadások után megtekintettük az Ikon Stúdió (Iskolakert Szakmai Műhely egyik tagja) „Ég felé nyitott tanterem” című kisfilmjét, melyben a Rimócon (egy hátrányos helyzetű faluban) indított kísérleti iskolakert program közösség és gyereképítő, gyógyító hatásainak nagyszerű példáját dolgozták fel.

A jelenlévők között indult beszélgetésben kiderült, hogy Sopronban is több lehetőség lenne iskolakertek indítására. Szóba jött az alkalmas területtel rendelkező Evangélikus Iskola, a Lippai Mezőgazdasági Szakközépiskola, aki szakmailag is erősen kötődik a témához, és felmerült egy iskolakert staféta program lehetősége is a korábban működő soproni közösségi kert újraindításával, ahol a kertészeti évad egy-egy meghirdetett napjára bejelentkezhetnének a soproni iskolák osztályai, ismerkedni a kert nyújtotta élményközpontú tanulási lehetőségekkel, örömökkel, csodákkal.

A résztvevők között sajnos kevés pedagógus volt, így ha a Sopronban elvetett „iskolakert-mag” apró csírát hajt majd, a jelen eseményt szívesen megismételjük, akár egy egész napos műhelymunkával kiegészítve. Addig is sok lelkesen felbukkanó segítséget kívánunk az elvetett soproni mag öntözgetéséhez!

Összefoglalta: Mátyás Izolda / Iskolakertekért Alapítvány

https://www.youtube.com/watch?v=HSTnRMcw4sU&feature=em-upload_owner
http://www.iskolakertekert.hu/

Hírlevél

Havi programjaink és mások ajánlott programjai...

Feliratkozás Castanea hírlevél hírcsatornája csatornájára

wahavi honlaptervezésdrupal