Kérjük támogassa egyesületünk közhasznú tevékenységét adója 1%-ával! Adószámunk: 19108876-1-08.

Az elmúlt években kiutalt összegek listája. Az eddigi segítségét köszönjük!

Egészséges, virágos Sopronért bemutató és előadás sorozat

Környezetkultúra sorozat soproni szervezetekkel együttműködve.
Az aktuális rendezvényről a címlapon, a híreink között olvashat.

Az Egészséges, virágos Sopronért sorozat 100. alkalmára

Századik részéhez érkezett az Egészséges, virágos Sopronért sorozatunk, melybe az elmúlt évek során igyekeztünk bevonni más soproni szervezeteket, intézményeket is a jó együttműködés jegyében.
A 2006. március 13-án Horváth Sándor lelkes Castanea egyesületi tag kezdeményezésére indított sorozat az aktuális kerti teendők bemutatása mellett a szép parkok, kertek, természeti értékeink megismerését szolgálja. Sopron legnagyobb értékei ezek az élő szabad terek az első hazai közkerttől (Erzsébet-kert) a legrejtettebb belső kertekig (Orsolyiták függőkertje, várfal-kertek), melyek Sopron híresen jó levegőjéhez, szeretett élőhelyünk egészségéhez alapvetően hozzájárulnak. Hozzáértők mutatták meg, hogyan alakítják, gondozzák értékeinket, milyen tanulságaik, tapasztalataik vannak a gyakorlatban, miket ajánlanak a kiskerteseknek is, amivel mindannyian segíthetjük környezetünket, javíthatjuk az itt lakók és a velünk élő növények, állatok körülményeit.
Kezdettől nagy érdeklődés kísérte a sorozat rendezvényeit, kint a szabadban, és bent a termekben is.
Horváth Sanyi bácsi hatalmas szervező erejének, ismeretségének köszönhetően számos jelentős előadót is hallhattunk, bepillanthattunk kutatóintézetek, fűvészkertek, virágnemesítő műhelyek életébe, ismerkedhettünk a Lippai Kertészeti Szakközépiskola tankertjével és egyedülálló gyümölcs-fajtagyűjteményével, az Egyetem Botanikus kertjével, a szanatóriumkertekkel, sőt a fertődi kastélyparkkal is. Az Adonis kertészeti napokon kertészeti bemutatóval, tanácsadással, előadásokkal vettünk részt. Közösségi segítséget hirdettünk a temetők és gyermekintézményeink növényzetének rendbetételére, és természetesen – Sanyi bácsi és más adományozók jóvoltából – magokkal, palántákkal is tudtuk élénkíteni városunk virágosítását.
Bölcs gondolatokat, derűs-szép verseket, biztató szavakat kaptunk a soproni egyházak képviselőitől.
Sok alkalommal szerepeltek a Zeneiskola növendékei és városunk versmondói is a rendezvényeken.
Köszönjük minden közreműködőnek a felajánlott segítségét, a termek díszítéséhez kapott virágokat!

A sorozatot természetesen folytatjuk, és bízunk az eddigiekben együttműködők: a termet és meghívók másolását felajánló GYSEV, az előadásokat befogadó GYIK, KISZÖV és Pedagógus Művelődési Ház, a növényeket kölcsönző és felajánló virágboltosok, a bemutatókat és előadásokat vállaló önkormányzati és intézményi szakemberek, a többször is riportokat, felvételeket készítő, hírt adó tévék, újságírók további lelkesedésében, jószándékú közreműködésében.
Évek óta folyamatos közösségi munkánkat a soproni Önkormányzat és a Soproni Városszépítő Egyesület is elismerte.
A cél továbbra is e táj megismerése, szeretetteljes szolgálata, egészségének helyreállítása, amiben szeretettel kérjük minden tevékeny ember együttműködését.
Isten éltesse sokáig Horváth Sándort, Sanyi bácsit, hogy útmutatásával tovább munkálkodhassunk Sopron közösségéért!

Hárs Olivér
Castanea Környezetvédelmi Egyesület